Pirkimo sąlygos ir taisyklės

                                                                                                      Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “Mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “el-parduotuvė”).

Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas

Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Atsiskaityti“ ir tik tada, kai gaunamas patvirtinimas iš Pardavėjo.

Pirkėjo teisės ir pareigos

 • Vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.
 • Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir jas priimti. 
 • Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo juos atnaujinti pranešant Pardavėjui kontaktiniu telefonu bei elektroniniu paštu.
 • Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
 • Pirkėjas turi teisę grąžinti ar pakeist prekę šiose taisyklėje nurodytomis sąlygomis. (Žiūrėti: Prekių grąžinimas ar keitimas).

Pardavėjo teisės ir pareigos

 • Jei Pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.
 •  Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti el. parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.
 •  Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
 • Sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
 • Organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.
 • Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui grąžinti sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas.

Prekių pristatymas

 • Prekės pristatomos per kurjerių tarnybą.  Jeigu prekės yra Pardavėjo sandelyje, pristatymas trunka iki 10 darbo dienų nuo gauto apmokėjimo. Kitu atvėju, pristatymo laikas derinamas individualiai su klientu. 
 • Gavęs prekių siuntą Pirkėjas kartu su vežėju privalo patikrinti, ar nepažeista siuntos būklė. Jeigu prekių siunta buvo pažeista, tai Pirkėjas privalo pažymėti prekių perdavimo-priėmimo dokumente ( važtaraštyje ).
 • Priėmus prekes ir pasirašius prekių perdavimo-priėmimo dokumentą ( važtaraštį ) be pastabų, patvirtinama, kad prekių siunta nebuvo pažeista ir tinkamai pristatyta.
 • Prekės Lietuvoje pristatomos nemokamai (išskyrus Kuršių Neriją– čia prekės pristatomos atskiru susitarimu). 

Prekių grąžinimas ar pakeitimas

 • Įsigytų prekių el-parduotuvėje grąžinimas vyksta remiantis 2001 m. birželio 29 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217„Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.
 •  Prekes, kurių pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektacija, tik tuo atveju, jei nepažeista originali pakuotė, Pardavėjas pakeičia arba priima atgal per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos. Prekių pristatymo išlaidos negrąžinamos. Nepatikusias prekes Pirkėjas grąžina savo transportu arba apmoka grąžinimo išlaidas.
 •  Pirkėjui nusprendus nutraukti sutartį ir informavus apie tai Pardavėją, Pirkėjas praranda teisę naudotis preke nuo pranešimo išsiuntimo datos. Pranešimo išsiuntimo data ir laikas nustatomas pagal Pirkėjo pranešimo išsiuntimo laiką. Jei nustatoma, kad prekė buvo vartota (naudota) po pranešimo išiuntimo, Pardavėjas turi teisę atsisakyti nutraukti sutartį.
 •  Pirkėjas gali pasinaudoti prekių grąžinimo teise, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekės nėra pilnai sukomplektuotos ir tinkamai supakuotos, Pardavėjas arba jo atstovas gali atsisakyti priimti grąžinamas prekes. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.
 • Jeigu įsigyta prekė neatitiko kokybės reikalavimų, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, atitinkamai sumažinti prekės kainą arba grąžinti už prekes bei jų pristatymą sumokėtus pinigus per 7 dienas nuo prašymo pateikimo. Prekės turi būti grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje. Taip pat Pirkėjas turi pateikti originalią prekės sąskaitą faktūrą bei užpildytą ir pasirašytą grąžinimo formą, kurioje turi būti nurodyta prekių grąžinimo priežastis.
 • Esant tokiam atvejui, kai gaunate ne tą prekę, kurią užsisakėte (ne ta spalva, dydis ir kt.), kreipkitės www.remantus.lt nurodytais kontaktiniais duomenimis. Patikrinus užsakymą ir įsitikinus, jog įvyko klaida iš Pardavėjo pusės, įsipareigojama pakeisti prekę į tokią, kokią užsisakė Pirkėjas. Tuomet prekės transportavimo išlaidas padengia Pardavėjas.

Atsakomybė

 • Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
 • Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis el. parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Pirkėjas atsako už registracijos duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo registracijos duomenimis, už trečiosios šalies atliktus veiksmus atsako Pirkėjas.
 • Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo el. parduotuvėje esančias nuorodas.
  Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

Informacijos siuntimas

 • Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu.
 • Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

Baigiamosios nuostatos

 • Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
0

 .